Eквалайзер TECHNICS SH-8045 Архив

Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

p1010849p1010848p1010852

Тунер Sony ST-SB920 QS -Архив

Обхвати на приемане FM / MW / LW

Платка за разширено приемане на обхват FM

RDS-EON и EON Llink

30 настроени станции

Автоматично избиране по азбучен ред

Антенни входове A/B

p1050567p1050562p1050568

Sony TA-F420 -Архив

Интегриран Стерео усилвател. Spontaneous Twin Drive. RCA конектори са за: Грамофон, тунер, CD, видео / AUX, Касета 1 и Tape2/DAT.

1kHz на 4 ohms 110 W + 110W

Размери: 430×375x135 мм

Тегло около 9,2 кг

Source Direct

Loudness

p1050555p1050548p1050556p1050550p1050551p1050552p1050559p1050558p1050560

Wharfedale Dovedale 3-Архив

Височина: 61 cm

Ширина: 35,5 cm

Дълбочина: 30,5 cm

Тегло: Около 18килограма всяка

Бас 29 cm
Среди: 13 cm

Пищялка:purple thingy

p1050511p1050510p1050512p1050513p1050517p1050516p1050520p1050519p1050520

Guttinger & Ryter LB 150 -Архив

100 вата

50-20000 Hz

4-8 ома

p1050497p1050498p1050499

QONIX MCP 4040 MP -Архив

4 вертикални гнезда за дискове

Памет за 20 трака

Двубандов тунер с PLL и RDSq, 32 пресета за станций

Пресет на еквалайзера. Snooze/Sleep функций

Чете MP3 CD-та


Magnat-Архив

80/150W, 4-8 ohm, 25-30000 Hz

p1050482p1050479p1050483p1050488p1050484p1050488

Аналогов тунер SABA MT-201 -Архив

Вълна серии:

VHF: 87.5 - 108 MHz VHF: 87,5 - 108 MHz

MW: 520 - 1620 kHz MW: 520 - 1620 KHz

Intermediate frequencies: Междинно честоти:

FM: 10.7 MHz FM: 10,7 MHz

AM: 460 kHz AM: 460 KHz

Response: Отговор:

VHF Mono 0.55 ? V with 26 dB signal to noise ratio (75 Ohm, 40 kHz shift) Моно УКВ 0,55 ? V с 26 db сигнал / шум (75 Ohm, 40 KHz смяна)

Stereo 10 ?V with 46 dB signal to noise ratio (75 Ohm, 40 kHz shift + carrier, cross-talk attenuation 10 dB) Стерео 10 ?V с 46 db сигнал / шум (75 Ohm, 40 KHz SHIFT + превозвача, кръстосано говорим заглушаващи 10 db)

Stereo threshold 10 µV (75 Ohm) Стерео праг 10 ?V (75 Ohm)

Muting threshold 3 ?V (75 Ohm) Muting праг 3 ?V (75 Ohm)

MW 6 ?V with 10 dB signal to noise ratio MW 6 ?V с 10 db сигнал / шум

Bandwidth: Скорост:

FM-IF: 140 kHz FM-АКО: 140 KHz

AM-IF: 2 kHz AM-АКО: 2 KHz

Selectivity: Селективност:

FM-IF: 80 dB FM-АКО: 80 db

AM-IF: 46 dB AM-АКО: 46 db

Image frequency rejection: Image честота отказ:

FM: 60 dB FM: 60 db

AM: 46 dB AM: 46 db

Limiter threshold: 0.5 µ V at -3 dB (75 Ohm) Limiter прага: 0.5 ? V при -3 db (75 Ohm)

AM-Suppression: 60 dB at 0.5 mV input voltage AM-подтискане: 60 db при 0,5 MV Входно напрежение

Large-signal characteristic: 100 dB Големи-сигнални характеристика: 100 db

Signal selectivity: 1.2 dB at 1 mV input voltage Сигнал селективност: 1,2 db на 1 СрН въвеждане на напрежение

Range: 30 - 15000Hz (-3dB) De-emphasis 50 µsec. Диапазон: 30 - 15000Hz (-3 db) DE-акцент 50 ?sec.

Distortion: Изкривяване:

FM-Mono: 0,15% FM-Моно: 0,15%

FM-Stereo: 0,2% (1 mV, 1000 Hz; 40 kHz shift) FM-Стерео: 0,2% (1 СрН, 1000 Hz; 40 KHz смяна)

Signal-to-noise ratio: Сигнал-към-шум:

FM-Mono: 71 dB FM-Моно: 71 db

FM-Stereo: 67 dB FM-Стерео: 67 db

Carrier wave suppression: 60 dB Оператори на вълната потискане: 60 db

Subcarrier suppression: 60 dB Subcarrier потискане: 60 db

Cross-talk attenuation: Cross-разговор заглушаващи:

40 dB (1000 Hz) 40 db (1000 Hz)

35 dB (250 - 6300 Hz) 35 db (250 - 6300 Hz)

Unweighted signal-to-noise ratio: Unweighted сигнал / шум съотношение:

FM-Mono: 71 dB FM-Моно: 71 db

FM-Stereo: 67 dB FM-Стерео: 67 db

Displays: Показва:

1x Field strength meter 1x Поле дозировъчна м

1x Null detector 1x Нула детектор

Power supply: 220 V, 50 Hz, max. 20 Watt Захранване: 220 V, 50 Hz, макс. 20 Watt

Dimensions: 45×9x34 cm Размери: 45×9x34 cm

Weight: Тегло: 7.8 kg 7,8 кг

p1050371p1050367p1050373

Technics SU-V55A Class AA, VC-4 -Архив

Изходна мощност : на 4 ома - 2 х 100 вата, на 8 ома - 2x 60 вата
Входове- phono cd tuner aux tape1/2
Корекции - bass, treble, loudnes
CD direct,
Subsonic-filter,
Габарити:  430/310/125 мм

тегло:7,5 Кг.

490 ватов трансформатор, фреонов охладител

p1050344p1050339p1050345p1050340p1050342p1050343p1050350p1050347p1050351

AKAI AM-2200 -Архив

Изходна мощност: на 4 ома - 2 х 50 вата,на 8 ома-2×20
Входове  - phono, tuner, aux, tape1/2
Корекции -високи, ниски, loudness
Филтри - Low High

Габаритни: 380/225/115 мм

p1050330p1050324p1050331p1050326p1050327p1050328p1050335p1050333p1050336