Графичен еквалайзер PHONIC EQ-1200-Архив

12 бандов Графичен еквалайзер PHONIC EQ-1200 в отлично техническо състояние

Дълбочина на корекцията:  +-12dB

Байпас режим

Коригируема индикация на нивото и на силата на звукът за двата канала

p1170574p1170573p1170575