Двукасетен дек Philips FC567-Архив

Електронно запаметяване на 15 точки от лентата

по два капстана на гнездо

дублиране на 2 скорости

Dolby B und C
Auto-Reverse

p1180495p1180494p1180497