Двукасетен дек Yamaha KX-W952 Архив

Dolby B-C NR HX PRO

Made in Japan

Габарити: 435x145x360 мм

Двукасетен двуреверсен дек. Двете гнезда могат да работят независимо.
Докато се прави запис на едното , на другото може да се прослушва друга касета и обратното.
Възможност за запис на две касети едновременно от един източник.На практика това са два
отделни дека в един корпус.

p1090321p1090319p1090322