Eumig FL 900 -Архив

http://www.vintagecassette.com/Eumig/FL-900

Труден за намиране класен 3-глав касетен дек

Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

p1100599p1100596p1100603p1100601