Минидиск Sony MDS-J510 Архив

Входове: Чинч, оптичен, коаксиален
Изходи: Чинч и оптичен
Габарити: 430 x 93 x 280мм
Тегло: 3,5

p11407371p11407421