Jamo ABR Tube Woofer 100W-Архив

100W
Jamo ABR Tube Woofer
Забележки по външният вид.

f8201cea_0040000093793_lf820ba1f_0040000093789_lf820ab05_0040000093788_l