Професионален графичен еквалайзер DOD 430 Series II-Архив

Двоен 15 бандов еквалайзер
Постоянен Q Low cut филтър на 50Hz с 12dB/Octave Slope
Балансирани XLR входове и изходи
Балансирани 1/4″ входове и импеданс балансирани 1/4″ изходи
20мм фейдъри

Честотен обхват: 20 Hz to 20 kHz
Съотношение сигнал /шум: 92dB
ТХИ: .004%
Входен импеданс: 40 kOма балансирани
20 kOма небалансирани
Максимално входящо ниво: +21 dB
Изходен импеданс: 102 ома баласирани, 51 ома небалансирани
Максимално изходящо ниво: +21 dBu

Има забележки по външния вид

Gain: +/- 12 dB

p1130545p1130544p1130547p1130549p1130548p1130550