Parasound Halo C1 Pre/Pro-Архив

Dolby Digital EX, DTS ES, и Dolby Pro Logic II surround

THX Ultra2 сертефициран с THX Surround EX

7.1 с 4 програмируеми изхода

Допълнителни DSP режими включващи Surround Music и Party

Патентова хибриден бас контрол за предпазване от моментно размазване

5″ TFT дисплей на предния панел

Автоматично цифрово аудио и видео селективане на входовете

8 балансирани изхода, 2 балансирани входа с XLR конектори

4 само аудио входа плюс tape monitor/external processor loop

8 цифрови входа; 2 цифрови изхода

7.1 аналогов вход с изчистен аналогов път, байпас на DSP

6 аудио/видео входа с композитен и S-Video конектори

3 композитни видео и 3 S-Video изхода: OSD, не OSD, record

2 регулируеми component/RGB видео входа с отделни H и V синхронизация

1 допълнителен регулируем компонентен видео вход

1 компонентен/RGB идео изход с отелна H и V синхронизация

BNC към RCA адаптери са включени за компонентни видео жакове

Компонентни входове/изходи пропускащи 1080i и 720p сигнали безотказно

Цифровите входове и surround режими са регулируеми спрямо източниците

Пресети за оптимални входни нива на всички аналоговите входове

100% автоматична калибрация на каналните нива и delay-а

Двузонов контрол с аналогов аудио и композитен видео изход

Външен IR жакови входове за главна и втора зона

3 12v входа, 2 програмируеми

Напълно обновяем и контролируем чрез двоен RS-232 порт

Униикално индуктивно-капацитивно LC захранване с пост-филтриране

4u шаси, рак монтируемо

PLIIx-Lipsync Софтуерни обновяеми функции

Dolby Pro Logic IIx Movie*

Dolby Pro Logic IIx Music*

THX Games Mode*

Party Mode за 7.1 Channel*

Lip Sync Настройка

Подобрения над контрола над ниските честоти

Контрол на ниски и високи честоти, Висока резолюция

Контрол на ниски и високи честоти с избор на честотите

Технически спецификации

Честотен обхват:
цифрови входове 20 Hz – 42 kHz
аналогови входове 20 Hz – 22 kHz
7.1 канален вход 5 Hz – 200 kHz +0/-3 dB

Тотални хармонични изкривявания:
цифрови входове <.002%
аналогови входове <.002%
7.1 канален вход <.002%

Signal to noise ratio:
цифрови входове 102 dB
аналогови входове 98 dB
7.1 канален вход 107 dB

Максимални входни нива:
балансиран 35 V rms
небалансиран 3.6 V rms
7.1 канален вход 8 V rms

Максимални изходни нива: balanced 16 V rms
7.1 канални изходи 8 V rms
програмируеми изходи 8 V rms

Видео честотна лента:
композитен и S-video (не OSD) 30 MHz
компонентен видео 300 MHz

Произведен във Финландия

Габарити: 438х 194х 406мм

Тегло: 10кг

p1190824p1190822p1190826