Тунер Sony ST-S505ES-Архив

Тунинг ленти: FM, MW

Чувствителност: : 0,9 uV

Клиърфактор: : 0,03 %

Съотношение сигнал/шум: 80dB (FM)

Изкривявания: 0.4% (FM), 0.9% (MW)

Селективност: WIDE 80dB ,NARROW 90dB

Раzделяне на каналите: 60dB

Честотен обхват: 15Hz до 15kHz (FM)

Изход: 600mV (FM), 150mV (MW)

Габарити: 430 x85 x345мм

Цена: 250лв

p1010254p1010253p1010256p1010257p1010258p1010257