CS Electronics – CK-50A-Архив

2 х 50W на 4 Ома,

с 2 трансформатора

електролити 2 х 10000 uF

Работи на  aux и  tape,а от другите входове

мести на aux.

 

p1150221p1150220p1150223