Цифров аудио видео касетен рекордер Video 8 Sony EV-S850PS-Архив

Един от най-добрите Видео 8 видеорекордери на Sony

Sony Digital Audio Video Cassette Recorder EV-S850PS,
Video-Format: Video8, Jog-Shuttle, VPS, SP/LP (Audio/Video),
UHF/VHF

Много добро техническо състояние

 

p1170724p1170723p1170725p1170727p1170726p1170728