placeholder

AVM Evolution A1

AVM/ Audio Video Manufaktur GmbH/ Двойно моно външно захранване за отделно захранване на всеки от двата канала през XLR кабели, което е съществена предпоставка за потискане на кръстосаните смущения и…