placeholder

Bang & Olufsen Beogram 1900

Тип: автоматичен Скорости: 33 – 45 rpm Метод на задвижване: ремъчно задвижване Wow and flutter: < +/- 0.07 % wrms Rumble: > 62 dB Доза: MMC 4000 Габарити: 440 x 90 x 330мм Тегло:…

Thorens TD 160mkII

Electronicslly controlled, 16-pole synchronous motor with belt drive Record speeds: 33? and 45 rpm Turntable platter: Non-magnetic zinc alloy, 12″ , 3.2 kg (with subplatter) Wow and flutter: 0,06% (weighted)…

placeholder

Dual CS 455

Тип: автоматичен Задвижване: ремъчно Скорости: 33/45/78 Rumple unweighted signal-to-noise ratio: 48 dB Rumple weighted signal-to-noise ratio: 72 dB Доза: Dual DN 251E Габарити: 420 x 133 x 360мм Тегло: 5.43кг Цена: 250лв.

placeholder

Lenco L90

Тип: полу-автоматичен Тип задвижване: ремъчно Мотор: 16-полюсен синхронизиран Скорости: 33 и 45овм Настройка на скоростите: -3 до +7% Сила на проследяване: 0 до 5г Цена: 300 лв.