Mission Syrus Dacmaster-Архив

ЦАП:2 x AD 1862 N-J

Филтър:SM 5813 

Входове:Два коаксиални, един балансен и един оптичен .

Изходи:балансни,чинч и коаксиал.