RDS тунер TEAC T-R460 – Архив

перфектeн вьншен вид и техническо сьстояние

40 rds станции за запаметяване

функция за дистанционно

p1180018p1180017p1180019