Sony CDP-990-Архив

DAC……………………………1 x CXD2552Q-3 – CXD1244
Transport……………………..KSS-240A
Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

 

p1090497