Surround Ресийвър Philips FR 984 -Архив

60W на канал
Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%
p1100319p1100318p1100320p1100322p1100321p1100323