Yamaha AX-900 -Архив

корекции :ниски,среди и високи
loudness.
мощност при съпротивление 8 ома 2x130W
музикална мощност при 8 ома 2x180W.
17кг.

Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

p1100351p1100349p1100352p1100354p1100353p1100356