YAMAHA CDX-396

В добро техническо състояние
чете CD-R

DAC…………………..MN35511AL

Транспорт………….KSS-213C

Цена  : 90лв

p1070586p1070585p1070588