Technics SB-CS7-Архив

8 ома
60/120W

Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

p1090370p1090367p1090368