Mark Levinson No.360S DAC

Хай-енд Дак от Mark Levinson изграден на базата на 4 мултибитови дака PCM 1704

24bit/96kHz.Изключително детайлно звучене.Удоволствие за слуха.

Повече:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/mark-levinson-no-360s-dac-review.10842/

Също така:https://www.stereophile.com/digitalprocessors/187/index.html

Цена:3200лв.