Muse Electronics Thalia/Nine

Още един Hi-End плеър от гурото Kelvin Halverson  –

създател на калифорнийската Muse Electronics,

известна с безкомпромисно качество на елементната

база в техните изделия.

Цена:1700 лв.

.