Muse Electronics Thalia/Nine-Архив

Още един Hi-End плеър от гурото Kelvin Halverson  –

създател на калифорнийската Muse Electronics,

известна с безкомпромисно качество на елементната

база в техните изделия.

 

ь

.