NAD 5320 CD player – Архив

Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

без забележки
чете и CD-R

p1070390p1070387p1070389