Sharp RP-30

Автоматичен ,Директ драйв

Стробоскоп

Доза:audiotechnica

Размери:430 x 110 x 380 mm

Цена:220 лв.