Technics RS-B100

Един от най-ценните касетни декове завинаги!Мечта за всеки колекционер.

Quartz DD Closed-Loop Double Capstan е усъвършенствана система за транспортиране на лента,

предназначена да увеличи максимално точността на скоростта и да предпази лентата от външни

влияния, когато е в контакт с главите.

Използвана за първи път в RS-B100, иновативната верига за фазова компенсация коригира

фазовата линейност във високия диапазон. Така че се наслаждавате на драматично

подобрение в качеството на звука.

Type: 3-head, single compact cassette deck

Track System: 4-track, 2-channel stereo

Tape Speed: 4.8 cm/s

Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase

Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x mechanism

Tape Type: type I, CrO2, Metal

Noise Reduction: B, C, DBX

Frequency Response: 15Hz to 25kHz  (Metal tape)

Signal to Noise Ratio: 92dB  (DBX)

Wow and Flutter: 0.045%

Input: 60mV (line)

Output: 0.7V (line)

Dimensions: 430 x 98 x 273mm

Weight: 5.6kg

Цена:4900 лв.