Technics SL-1200MK5-Архив

Машината е позната на всички аудиофили.

Символ на здравина и надежност.

Директ драйв.