Technics SL-PS50 -Архив

Транспорт SOAD 70A
DAC MN6474
Дистанционно управление
Чете CDR без проблемно

Състояние:
техническo: 100%
Оптичнo:100%

p1100311p1100309p1100312